Stuur uw foto in!
 
 
 
 
 
 
 
     
   

   
  Auteursrecht
De foto moet door jou of iemand anders zijn gemaakt die toestemming heeft gegeven de foto in te zenden. Het auteursrecht van de ingeleverde foto’s blijft bij de fotograaf en de naam van de fotograaf wordt onder de foto vermeld.
Inzenders vrijwaren de redactie voor aanspraken in het kader van beeldrecht en portretrecht.
De foto’s mogen door de redactie uitsluitend voor de site, een fotoboek, promotiemateriaal
en voor aan de site gerelateerde publiciteit worden gebruikt. Voor ieder ander gebruik wordt vooraf schriftelijk toestemming gevraagd aan de maker.
Er worden geen kosten vergoed aan de inzenders van de foto’s voor bovengenoemd gebruik.